Behind the scenes med Roos & Tegnér

Framgångsrecept för offentliga affärer

Framgångsrecept för offentliga affärer

Många företag arbetar ineffektivt med sina offentliga affärer.  Enligt Magnus Josephson, författare till boken Framgångsrik försäljning till offentlig sektor, beror det på att de flesta företag dels inte har förstått myndigheternas affärslogik, dels inte anammat ett värdebaserat synsätt på sin försäljning.

I sin bok ger Magnus konkreta råd för långsiktig framgång i offentliga affärer.

– De flesta säljmöten med offentlig sektor är bortkastad tid eftersom de inte lyckas påverka den kommande upphandlingen på rätt sätt. Mer tid bör därför läggas på proaktiv dialog som handlar om vilket resultat som myndigheten vill uppnå med affären, inte vilken produkt eller tjänst de ska köpa, säger Magnus.

Vill du bli bättre på offentliga affärer? Här kan du läsa mer om boken Framgångsrik försäljning till offentlig sektor