ROOS & TEGNÉR - FÖRFATTAREN I FOKUS

Books Tags: Ledaren Individen Gruppen

Ledaren individen gruppen

Postad 01 sep 2017

Det betyder att det praktiska ledarskapet handlar om att förstå och hantera människor, samspel och grupper. Det handlar också om...