ROOS & TEGNÉR - FÖRFATTAREN I FOKUS

Books Tags: Nya Affärer

Nya affärer : Värdebaserad försäljning 4.0

Postad 03 sep 2017

Dagens informationssamhälle skapar helt nya förutsättningar för mötet mellan leverantör och kund. För första gången är kunden nästan lika välinformerad...