ROOS & TEGNÉR - FÖRFATTAREN I FOKUS

Books Tags: Stefan Sebö

Konsten att skapa världens bästa företag

Postad 26 jul 2018

Nu som pocket! Varför lyckas vissa företag och inte andra? Finns det några universella Do's & Don'ts Stefan Sebö intresserade...

Konsten att skapa världens bästa företag

Postad 01 sep 2017

Genom att jobba målmedvetet med dessa kan alla verksamheter stärka sin attraktions- och konkurrenskraft. Ingen kommer undan! Idag måste alla...