Behind the scenes med Roos & Tegnér

Våga tänk som en entreprenör

Våga tänk som en entreprenör

I boken Innovera eller dö utmanar författaren Staffan Ehde läsaren att våga tänka nytt och lösa kundproblem som ingen annan har tagit tag i.

– För att förstå vad kunden verkligen behöver krävs empati. Med den empatin går det att identifiera kundens problem och då kan innovationen – problemlösningen – sätta igång. Empati och problem är innovationens två föräldrar, säger Staffan.

Fem varningssignaler

”Innovera eller dö!” är ett måste för alla där:

  • Verksamheten är stabil och man har börjat luta sig tillbaka.
  • Man ser möjligheter som problem.
  • Man lägger större fokus på att spara och skörda än på att så.
  • Man lägger större fokus på organisationen än på kunderna, medlemmarna eller medborgarna.
  • Vinstmaximeringen står i fokus.

Nyfiken? Läs mer här.