Annette Melander Berg

// Författare - Annette Melander Berg

Möt Annette Melander Berg!

Utveckla ledarskapet och skapa växtkraft i företaget

VD på och grundare av Lightfinder AB

Annette har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv med ledarskapsfrågor och kundrelationer i företag av olika storlek och i olika utvecklingsskeden. Hennes bakgrund spänner från marknadsansvar på Aller Media till tillväxtföretag och arbete med entreprenörer och affärsänglar. Boken baseras på egen beprövad erfarenhet, expertintervjuer och forskning.

Växtkraft Ett företag där alla känner sig uppmärksammade och ges möjlighet till utveckling, tenderar att leverera bättre resultat. Genom att skapa ett bra klimat på arbetsplatsen och kapa stressnivåer och energitjuvar, frigörs tid och kraft till kunderna och till värdeskapande arbete. Om detta handlar Annette Melander Bergs nya bok, ”Växtkraft – värdeskapande verktyg för chefer och entreprenörer”.

Det handlar om att förbättra ledarskapet, medarbetarskapet och kundskapen, det vill säga ledarens prestation, medarbetarnas prestationer och kundrelationerna. Positiva signaler smittar av sig och r elationerna i en organisation ger ringar på vattnet gentemot kunderna . Men det börjar hos chefen. ”Du som ledare kan inte förvänta dig lojalitet, om du själv inte kan skapa tillit via ditt ledarskap. Därför brinner jag för att chefer ska bli bättre ledare och jag hoppas att min handbok kan bidra till det”, säger författaren Annette Melander Berg. När du sett vilken förbättringspotential ditt ledarskap har, kan du skapa förutsättningar för att medarbetarna ska få samma möjlighet att utvecklas. ”Inga team byggs av en person eller en chef. Precis som en chef har ansvar för sitt ledarskap, har anställda ansvar för sitt medarbetarskap. Medarbetare är nyckeln till kunderna och bär ut varumärket.” Boken ger konkreta råd och verktyg för det dagliga arbetet men fungerar också i ett längre och mer strategiskt perspektiv. Den riktar sig både till chefer och medarbetare i etablerade företag och till entreprenörer i nystartade bolag. ”Ju mer rätt du kan göra från början, desto mindre problem får du längre fram”, sammanfattar Annette Melander Berg.

Pressbild på Annette är tagen av Jonas Klintberg

Annette

Ladda ner pressbilder

Ju mer rätt du kan göra från början, desto mindre problem får du längre fram./ Annette Melander Berg

Pressröster:

Böcker av Annette Melander Berg

Växtkraft

Affärslitteratur
LÄS MER