Fredrik Skott

// Författare - Fredrik Skott

Fredrik Skott

FREDRIK SKOTT, fil. dr i historia och docent i nordisk folkloristik, är chef för Institutet för språk och folkminnens avdelning i Göteborg och sekreterare i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Vardagsskrock är ett av Fredriks huvudsakliga forskningsområden och han både skriver och föreläser regelbundet om traditioner, ritualer och folkliga föreställningar.

Fredrik

Ladda ner pressbilder

Böcker av Fredrik Skott

Vardagsskrock

Samhälle & Debatt
LÄS MER