Kristina Jarring Lilja

// Författare - Kristina Jarring Lilja

Möt Kristina Jarring Lilja

Professionell styrelseledamot

med erfarenhet från ledande positioner inom handel, både internationellt och i Sverige. Hon är också mentor/rådgivare samt föreläser och håller workshops om förtroendekapital.

Jag brinner för att öka förtroendekapitalet i näringslivet då jag vet vilket värde det skapar för företag och för ledare. Förtroendekapital är inte något mjukt och fluffigt utan har ett reellt värde i företagets resultat- och balansräkning.

I en alltmer digitaliserad och föränderlig värld handlar det om människor och ledarskap. Förmågan att leda sig själv och andra— med förtroende. Och det börjar i toppen — med ägare, styrelse och ledning. När samtliga samlas kring målet att bygga förtroendekapital skapas ett långsiktigt värde i bolaget.

Jag har arbetat i ledande positioner, både internationellt och i Sverige. De senaste 10 åren har jag arbetat i styrelser, med ägare och ledare. Jag har praktisk erfarenhet av att bygga förtroendekapital och vet vilket värde det skapar i alla led, internt och externt.

Pressbilder av David Gabrielron

Kristina

Ladda ner pressbilder

Böcker av Kristina Jarring Lilja

Förtroende

Affärslitteratur
LÄS MER