Micke Darmell

// Författare - Micke Darmell

Möt Micke Darmell!

Mina ämnen berör alla för vi är alla en del av dem!

Micke kallar sig mötesevangelist!

Micke Darmell

Med en bakgrund inom vården har Micke ett grundmurat intresse för människor och möten. Sådana möten som du går på på jobbet, och möten mellan människor. Hans föreläsningar handlar om vikten av att optimera våra möten, att vara härvarande och vad vi gör med vår tid.

Micke

Böcker av Micke Darmell