Nina Modig

// Författare - Nina Modig

Möt Nina Modig!

Nina Modig är civilingenjör, coach och logistikforskare

Nina Modig är civilingenjören, coachen och logistikforskaren som efter doktorsexamen har arbetat med logistikutveckling i mer än 10 år. Uppdragen har handlat om allt från förbättrade transportkorridorer i Europa och utformning av nya sjukhus och resecentra till projekt för att minska väntetider i cancersjukvården och skapa bättre flöden på byggarbetsplatser och förskolor. Nina är fast övertygad om att logistik varken behöver vara krångligt, komplicerat eller tråkigt och drivs av att få hjälpa organisationer och individer att prestera på topp.

 

Nina

Ladda ner pressbilder

Böcker av Nina Modig

Bättre logistik, helt enkelt

Affärslitteratur
LÄS MER