Ulrika Schelwander

// Författare - Ulrika Schelwander

Ulrika Schelwander!

I samarbetande team känner sig alla delaktiga, engagerade och uppskattade!

Ulrika är facilitator, processledare och coach. Hon har arbetat som konsult i 25 år i en mängd olika miljöer ochtyper av uppdrag.

Ulrika Schelwander

Ulrika har stor erfarenhet av att arbeta med utveckling av såväl individer som olika typer av grupper såsom projektgruppen, styrgruppen, arbetsgruppen, avdelningen och ledningsgruppen.

Bilderna på Ulrica är tagna av Anders Roos.

Ulrika

Böcker av Ulrika Schelwander

Ledaren individen gruppen

Affärslitteratur
LÄS MER