Behind the scenes med Roos & Tegnér

Trygghet ger mod – men träning funkar lika bra

Trygghet ger mod – men träning funkar lika bra

Är det modigt att skriva en bok? Nej, är författaren Joakim Muschötts spontana svar. Men svaret får stå för honom. För ingen kan mäta en annan människas nivå av mod. Däremot går det att träna sig att bli modigare. Om detta handlar boken ”Mera mod!

Vid 38 års ålder hände något i Joakim Muschötts liv. Han lade om kursen i livet, utbildade sig till coach och blev ett bollplank för människor som behövde hjälp att byta karriär. Och på den vägen fortsatte det, i dag är han ledarskapskonsult och certifierad coach och har i eget bolag hjälpt många människor, inte minst företagsledare, entreprenörer och chefer, att bli starkare och modigare, såväl privat som i sina arbetsliv.

Även om dessa individuella möten handlar om hur man ska hantera de utmaningar som han eller hon står inför i dag, kommer inte sällan det förflutna upp. ”Alla har en uppväxt och ibland behöver man prata om den för att förklara de hinder man står inför i nuet. Jag hjälper dem att titta framåt.”

Att bli modig innebär att lämna komfortzonen, och att agera trots rädsla och risk. Komfortzonen är inget slutet rum, den går att utvidga med hjälp av träning. ”Den måste hela tiden gymnastiseras, annars blir zonen mindre” säger Joakim Muschött.

”Mera Mod!” är skriven för alla människor, oavsett vad de gör i livet. Det är lätt att tro att andra människor är modiga, när de gör saker som man själv inte skulle våga. Men det beror på att vi har olika komfortzoner. Det som är modigt för en person behöver inte vara det för någon annan. Därför har Joakim intervjuat fyra personer som i boken får ge sina svar på vad mod är och om de anser sig ha agerat modigt hittills i sina liv:
Aud Sjökvist, Mikael Ahlström, Björn Ranelid och Elisabet Widlund. ”De har gjort olika spännande saker som inte alltid behöver ha inneburit mod, även om de har inspirerat mig på olika sätt.

Till sist, är inte mod för oss, här i Sverige, egentligen ett lyxproblem? ”Jo, det kan ju vara ett privilegium på många sätt, eftersom mod i vårt trygga land ofta är något självvalt. Ingen tvingar dig att vara modig. Du överlever ändå. Att fly krig och riskera livet i en båt över Medelhavet kräver en helt annan typ av mod, eftersom modet då kommer till följd av tvång. Men om man bor i Sverige och vill utvecklas, kommer mod ändå alltid innebära att lämna sin komfortzon och leva med rädsla och risk. Även om risken är självvald.”

 

Skrivet den 30 jan 2017 av Malin Tenghamn