Cecilia  Gustafsson

// Författare - Cecilia Gustafsson

Möt Cecilia Gustafsson

Cecilia Gustafsson är leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi.

Cecilia Gustafsson är leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi. Hon arbetar utifrån beteendeterapeutiska metoder som KBT och ACT. Cecilia har många års erfarenhet av att behandla såväl flygrädsla som andra fobier och rädslor. Cecilia är medlem av nätverket MINT för MI-tränare.

Pressbilder av Cecilia och Björn är tagna av Åsa Siller.

Cecilia som föreläsare

Cecilia föreläser på utbildningar för olika personalgrupper, öppna såväl skräddarsydda utbildningar och workshops.

Intresserad av att boka en föreläsning? Kontakt oss!

Ring Vilhelm Hanzén +46 (0)73-690 74 09 eller maila till info@roostegner.se

Föreläsningar

Övervinn din flygrädsla

Övervinn din flygrädsla med evidensbaserade metoder från ACT och KBT. Du får lära dig mer om hur rädsla och fobier fungerar och vägar för att övervinna dem.

ACT på arbetsplatsen

Främja arbetsglädje och effektivitet med ökad flexibilitet och medveten närvaro. Psykologisk flexibilitet är förmågan att anpassa sig till en situation med uppmärksamhet, öppenhet och fokus och att handla på ett konstruktivt sätt utifrån sina värderingar. Ny forskning visar att psykologisk flexibilitet ger stora fördelar både på jobbet, i våra privatliv och för vårt psykiska och fysiska välbefinnande.

Bli fri från tvång

Om OCD, när tvångstankar och tvångshandlingar tar över. Hur förstår man dessa utifrån KBT och hur kan man övervinna sina tvång och få tillbaka det liv man vill leva?

Motiverande Samtal

Hur du når framgång i dina samtal genom en evidensbaserad metod. MI handlar om att hjälpa människor finna sin egen inre motivation snarare än att försöka motivera någon annan.

ACT på arbetsplatsen (Workshop för företag/organisationer)

Om personal, team och organisation, och att förebygga stress och hitta en gemensam strävan.

Nyckelord: ACT, Acceptance and Commitment Therapy, KBT, Kognitiv Beteendeterapi, psykologisk flexibilitet, värderad riktning, medveten närvaro, Flygrädsla, Stress, Tvång, OCD, Motiverande Samtal, MI, Motivation

Cecilia

Ladda ner pressbilder

Pressröster:

Böcker av Cecilia Gustafsson

Flygrädd?

Psykologi
LÄS MER