Marika Ekroth

// Författare - Marika Ekroth

Marika Ekroth

Marika Ekroth är socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad familjerådgivare. Hon har under många år arbetat med samtal och stöd till barn och föräldrar efter separation. 2022 är hon aktuell med boken Föräldraguide vid separation.

Marika Ekroth är socionom, legitimerad psykoterapeut och auktoriserad familjerådgivare. Hon har under många år arbetat med samtal och stöd till barn och föräldrar efter separation.

2022 är hon aktuell med boken Föräldraguide vid separation. Med barnet i fokus, som hon skrivit tillsammans med Liselott Mässing. Boken bygger på deras egna erfarenheter, men även på olika teorier samt svensk och internationell forskning.

Fotograf pressbilder: Sören Vilks

Marika

Ladda ner pressbilder

Böcker av Marika Ekroth

Föräldraguide vid separation

Hälsa
LÄS MER