// Författare - Nikolas Berg, Ingrid Berg och Martin Hultman

Möt författarna till Naturens Rättigheter

Nikolas och Ingrid Berg driver tillsammans företaget Medskaparna med fokus på lärande för hållbarhet. Som ekopedagoger, folkbildare, kreatörer och inspiratörer söker de skapa rum för lärande, där frågorna är viktigare än svaren. För dem handlar lärandet inte minst om att utforska hållbara relationer – med naturen, omvärlden och varandra. De vägleder grupper, organisationer och företag i utforskningar om hur man kan medskapa hållbara kulturer i balans med planetens ekosystem. De utvecklar och driver utbildningar om bland annat ekopedagogik, naturens rättigheter och lokalsamhällenas rättigheter, det sistnämnda genom Byakademin och Framtidens by (bredbandsbullerbyar). De har även tagit initiativ till affärsnätverket BEAR, Business for Earth Rights.

Martin Hultman har i över 15 år forskat tvärvetenskapligt om energi-, klimat- och miljöfrågor. Resultaten är böckerna Den inställda omställningenDiscourses of Global Climate ChangePosthumanistiska Nyckeltexter och Ecological Masculinities samt tidskriftsartiklar, tidningskrönikor, videoföreläsningar m.m. Idag arbetar han vid Chalmers och leder tre långsiktiga och omfattande projekt om socialt- och ekologiskt entreprenörskap inom cirkulär ekonomi, olika former av klimatförnekelse samt ekologiska maskuliniteter.

Nikolas Berg, Ingrid

Ladda ner pressbilder

Böcker av Nikolas Berg, Ingrid Berg och Martin Hultman

Naturens rättigheter

Djur & Natur
LÄS MER