/ Bok - Naturens rättigheter

Naturens rättigheter

att skapa fred med jorden

Dagens lagstiftning skyddar inte miljön utan reglerar exploateringen av den. Naturens rättigheter ändrar på det när ekosystemen blir juridiska subjekt. Då kan bland annat livsmiljöförstörelse bli ett brott. Boken beskriver hur naturens rättigheter i lagstiftning kan vara verktyg för en hållbar framtid.

Nikolas Berg, Ingrid Berg och Martin Hultman
Taggar:

Naturens rättigheter att skapa fred med jorden

Dagens lagstiftning skyddar inte miljön utan reglerar exploateringen av den. Naturen ses som en resurs på människans villkor. Det här gör att den biologiska mångfalden hotas, klimatet påverkas och livsförutsättningar för alla levande varelser förändras. Naturens rättigheter ändrar på det när ekosystemen blir juridiska subjekt. Då kan bland annat livsmiljöförstörelse, så kallad ekocid, bli ett brott.

För många i västvärlden innebär idén ett nytänkande som möjliggör en fredlig relation mellan människa och natur. Historien visar att sådana nya lagar kan bereda väg för verkliga kultur- och systemskiften. Här presenteras idén av ekopedagogerna Ingrid och Nikolas Berg samt forskaren Martin Hultman. De beskriver hur den vuxit fram och idag sprids över världen när floder, skogar och berg får rättigheter i en förvånande hastighet.

Boken visar hur naturens rättigheter i lagstiftning kan vara verktyg för samhällstransformation och en hållbar framtid liksom hur vi alla kan delta med hjälp av ekopedagogiken där vi tar steget från åskådare till medskapare.

Naturens rättigheter

ISBN: 978-91-87439-53-7
Boktyp: Inbunden

Du kan köpa boken hos:

Adlibris Bokus Akademibokhandeln
Nikolas Berg, Ingrid

Nikolas och Ingrid Berg driver tillsammans företaget Medskaparna med fokus på lärande för hållbarhet. Som ekopedagoger, folkbildare, kreatörer och inspiratörer söker de skapa rum för lärande, där frågorna är viktigare än svaren. För dem handlar lärandet inte minst om att utforska hållbara relationer – med naturen, omvärlden och varandra. De vägleder grupper, organisationer och företag i utforskningar om hur man kan medskapa hållbara kulturer i balans med planetens ekosystem. De utvecklar och driver utbildningar om bland annat ekopedagogik, naturens rättigheter och lokalsamhällenas rättigheter, det sistnämnda genom Byakademin och Framtidens by (bredbandsbullerbyar). De har även tagit initiativ till affärsnätverket BEAR, Business for Earth Rights.

Martin Hultman har i över 15 år forskat tvärvetenskapligt om energi-, klimat- och miljöfrågor. Resultaten är böckerna Den inställda omställningenDiscourses of Global Climate ChangePosthumanistiska Nyckeltexter och Ecological Masculinities samt tidskriftsartiklar, tidningskrönikor, videoföreläsningar m.m. Idag arbetar han vid Chalmers och leder tre långsiktiga och omfattande projekt om socialt- och ekologiskt entreprenörskap inom cirkulär ekonomi, olika former av klimatförnekelse samt ekologiska maskuliniteter.

Ladda ner pressbilder

Andra böcker i samma genre

Skogen

populärvetenskap
LÄS MER

Den empatiska hunden

Djur & Natur
LÄS MER

I huvudet på din hund

Djur & Natur
LÄS MER

Taggad att leva

Djur & Natur
LÄS MER

Börja med höns i trädgården

Djur & Natur
LÄS MER

Trädgårdsdjur

Hem & Trädgård
LÄS MER

Vandringar på Skåneleden

Resor
LÄS MER

Nära samspel med hästar

Djur & Natur
LÄS MER

Börja med höns i trädgården

Djur & Natur
LÄS MER