Behind the scenes med Roos & Tegnér

Därför presterar Cromeanvändare bättre på jobbet

bild av Rodolfo

Därför presterar Cromeanvändare bättre på jobbet

Texterna nedan kommer från boken Livet och 107 sätt att förhålla sig till det

Är du en klassisk Safarisurfare? Eller ser du till att ladda ner Chrome det första du gör när du skaffar en ny dator?

Enligt en studie av ekonomen Mike Housman handlar ditt val av webbläsare inte bara om personliga preferenser, utan avslöjar också mycket om dig som person – speciellt på jobbet. Studien gick ut på att se om prestationsnivån på jobbet kunde härledas till vilken webbläsare man använder. Det visade sig att de som använde Chrome och Firefox inte bara presterade bättre utan också arbetade cirka 15 procent längre än de som surfade i Internet Explorer eller Safari.

Det här betyder tyvärr inte att du automatiskt börjar prestera bättre bara för att du laddar ner en ny webb- läsare. Det handlar snarare om att ditt val av webbläsare kan avslöja hur du tenderar att leva ditt liv i övrigt. Är du en person som instinktivt börjar leta efter en bättre webbläsare än den som automatiskt kommer med datorn så är du förmodligen en person som inte nöjer dig med det första bästa i andra situationer heller. Du gör kanske gärna det lilla extra för ett så bra resultat som möjligt – ett personlighetsdrag som troligtvis även spiller över på din prestationsnivå på jobb.

Källa: Pinsker, J. (2015, 16 mars). People Who Use Firefox or Chrome Are Better Employees. The Atlantic. Hämtad från https://www.theatlantic.com/business/archive /2015/03/people–who-use-refox–or-chrome- are-better-employees/387781/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Att vara PK lönar sig

Har du hört talas om någon som alltid är ”så himla pk”? Politisk korrekthet är något många hånar, men faktum är att egenskapen har flera positiva effekter.

En studie från USA visar nämligen att kreativiteten ökar i grupper med både manliga och kvinnliga deltagare om de tvingas tänka politiskt korrekt. Däremot hämmas kreativiteten när en könshomogen grupp (endast män eller endast kvinnor) uppmuntras att vara pk.

Varje deltagare i studien fick skriva ner vad de ansåg att det innebär att vara ”politiskt korrekt”, ”känslig” samt ”artig”. Därefter delade forskarna bakom studien in deltagarna i grupper, några med endast män eller kvinnor och några blandade. Grupperna fick sedan tio minuter på sig att generera idéer.

Efter att en oberoende jury hade bedömt idéernas kvalité visade det sig att de blandade grupperna som hade ombetts vara politiskt korrekta var de som hade bäst idéer. Därefter kom de blandade grupperna som inte hade ombetts vara politisk korrekta. De homogena grupperna var däremot mindre kreativa än de båda blandade grupperna – oavsett om de hade ombetts vara pk eller inte.

Forskarna tror att det politiskt korrekta klimatet hjälpte deltagarna i de blandade grupperna att tänka och agera mindre på stereotypa förväntningar kopplade till kön. Många uppgav också att instruktionen om att bete sig pk minskade deras osäkerhet inför hur de skulle bete sig i gruppen. I de homogena grupperna uppgav däremot deltagarna att de snarare kände sig förvirrade av instruktionen att bete sig pk.

I en heterogen arbetsgrupp kan alltså uppmaningen om att alla ska bete sig politiskt korrekt inte bara minska sexism, utan också minska nervositet kring hur man förväntas bete sig. Som en bonus blir alla dessutom mer kreativa. Detta om något påvisar ju värdet av heterogena arbetsgrupper framför dem av homogen karaktär.

Källa: Goncalo, J., Chatman, J. A., Duguid, M. M., & Kennedy, J. A. (2015). Creativity from constraint? How political correctness in uences creativity in mixed-sex work groups. Administrative Science Quarterly, 60(1), 1–30.

Ovan insikter och ytterligare 105 konversationsstartare baserade på psykologiska forskningsrön hittar du i boken Livet och 107 sätt att förhålla sig till det. Den ger dig garanterat  något att prata om närhelst du behöver det: på Tinderdejten, trefikat eller för att lätta upp den stela släktmiddagen.

Köp boken:

Om författarna:

Författarna till boken är kommunikationsbyrån Rodolfo som utvecklar kreativa idéer och koncept sprungna ur psykologisk forskning om hur vi människor beter oss.

Länkar

Författarna Rodolfo

Tillbaka till nyhetsbrevet mars 2018