Behind the scenes med Roos & Tegnér

Den vanligaste konflikten i företagsvärlden

Den vanligaste konflikten i företagsvärlden

Christina Varenius, Joakim Harping och Ulrika Sandborg har alla ett förflutet inom sälj och marknad och har själva upplevt problemen med brist på samarbete. Läs mer: ”Marknad vs Sälj: Uppgörelsen”:

Marknad och sälj, de hör ihop. Eller hur. Men varför hör man då säljare beklaga sig över att marknadsfolket inte har någon koll på verkligheten, att de inte förstår sig på affärer? Och varför tycker marknadsförare att säljavdelning struntar i långsiktigt varumärkesbyggande och bara springer på snabba affärer? Sanningen är att marknad och sälj är som katt och hund, och att oförmågan att samarbeta drabbar verksamhetens intäkter.

De flesta kan nog känna igen sig i detta – men varför är det så här och vad kan man göra åt det? En anledning är personligheterna. Säljare och marknadsförare är ofta två helt olika typer; kön, utbildning och syn på hur arbetet ska utföras skiljer sig. Säljare är normalt män, utan akademisk examen. De är duktiga retoriker och individualister. Det är betydligt fler kvinnor på marknadssidan, högutbildade i det område de arbetar inom, teoretiker och vana att arbeta i team. Här finns alltså utrymme för kulturförbistring!

En andra anledning är språket. Även om marknadsförare och säljare använder samma ord så har de ofta olika betydelse. Säljarna pratar nämligen ”säljiska” och marknadsförarna ”marknadska”. Några exempel: För säljavdelningen så betyder budget intäktsbudget, för marknadsavdelningen betyder det kostnadsbudget. För marknadsavdelningen är kundstrategi vilken typ av kunder man ska arbeta med, medan det för säljarna handlar om hur olika kunder ska bearbetas. Det låter oskyldigt, men det finns stora utrymmen för missförstånd när man inte talar samma språk.

En tredje anledning är lönen. Säljarna får ofta provision baserat på hur mycket de säljer, medan personalen på marknadsavdelningen har månadslön oavsett hur det går för aktiviteter som man planerat och genomfört. Har man provision är viljan att jobba långsiktigt kanske inte lika hög, räkningar och amorteringar ska betalas nu och inte om ett år.

Att det ser ut så här på många företag är en ledningsfråga och den enda vägen framåt är att skapa förutsättningar för sälj och marknad att arbeta ihop – på riktigt!

Hur ser det ut hos er?

/Christina Varenius, Joakim Harping & Ulrika Sandborg

 Foto: Bildarkiv