Behind the scenes med Roos & Tegnér

Våga se risker i projekt – och vänd dem till möjligheter

Boken tio klassiska risker i projekt av Henrik Szentes

Våga se risker i projekt – och vänd dem till möjligheter

Vi jobbar gärna i projekt och det kan handla om allt från att utveckla en ny produkt till att bygga ett nytt sjukhus. Men hur väl man lyckas beror ofta på hur man hanterar de risker som alltid uppkommer. Henrik Szentes, expert på riskhantering, visar i en ny bok – ”Tio klassiska risker i projekt– och hur man vänder risk till möjlighet” – vilka risker vi bör vara uppmärksamma på och hur de bäst kan hanteras.

— Under årens lopp har jag med jämna mellanrum mötts av repliker såsom ”Så du jobbar med riskhantering? Du måste vara en riktig pessimist!”. Men när jag fått chans att förklara hur jag ser på risk – och inte minst att riskhanteringsarbete är ett effektivt sätt att både nå sina mål och vända risker till möjligheter – så backar de flesta från sin position, säger Henrik Szentes.

Vanligaste riskerna i projekt

Gemensamt för många av de vanligaste riskerna är att de bottnar i mänskligt beteende och bristande kommunikation, vilket boken ger många exempel på. Innehållet bygger på Henrik Szentes gedigna erfarenhet som ledare och konsult men också på hans forskning om projektorganisationer. Den är skriven för projektledare, chefer och alla andra som på något sätt kommer i kontakt med projekt som arbetsform.

Tre tips för att identifiera och hantera risker i projekt:

  •   Stimulera öppen och prestigelös kommunikation
  •   Korsbefrukta infallsvinklar – engagera olika typer av kompetens och erfarenhet
  •   Avsätt tid till att lyfta blicken mot nästa steg i projektet, även när pågående aktiviteter känns pressande

Tre tips för att vända risker till möjligheter:

  •   Jobba med attityder: betrakta insikter om potentiella problem som något positivt, som kunskap med vilken man kan utveckla bättre alternativ
  •   Våga stanna något längre i osäkerhet – första lösningen är inte alltid den bästa
  •   Arbeta i en tvåstegsraket för att finna okonventionella lösningar: 1. Vad skulle vi kunna göra? 2. Vad gör vi?

Om författaren Henrik Szentes

Henrik Szentes är företagare och forskare inriktad på projektorganisationer. Efter civilingenjörsexamen 1993 har han arbetat i olika ledarroller i flera branscher, och driver sedan 2010 eget konsultbolag med inriktning mot riskhantering och beslutsfattande i främst stora och komplexa projekt. Henrik är även en uppskattad lärare, föreläsare och moderator. 2016 doktorerade Henrik i ledarskapsrelaterade paradoxer i projekt och projektbaserade organisationer.

Köp boken:

Adlibris

Bokus

Tillbaka till nyhetsbrevet februari 2018 

Länkar:

Mer om boken Tio klassiska risker i projekt – och hur man vänder risk till möjlighet

Författaren Henrik Szentes